PT + DDE – Proiect tehnic

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE   PT + DDE

PROIECT DE ARHITECTURA PT+DDE

PIESE SCRISE
1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA;
2 – MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA;
3 – CAIET DE SARCINI ARHITECTURA;
4 – CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;
5 – PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE;
PIESE DESENATE
PLANURI
1 – PLAN INCADRARE IN ZONA – Scara 1:1000;
2 – PLAN DE SITUATIE – Scara 1:500;
3 – PLAN PARTER – Scara 1:50;
4 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;
5 – SECTIUNEA A-A – Scara 1:50;
6 – SECTIUNEA B-B – Scara 1:50;
7 – FATADA EST – Scara 1:50;
8 – FATADA VEST – Scara 1:50;
9 – FATADA NORD – Scara 1:50;
10 – FATADA SUD – Scara 1:50;
11 – PLAN INVELITOARE – Scara 1:50;
DETALII PRIVIND PROIECTUL
12 – DETALII SOCLU – Scara 1:20;
13 – DETALII TERASA DE ACCES – Scara 1:20;
14 – DETALII TREAPTA ACCES – Scara 1:20;
15 – DETALII SCARI EXTERIOARE- Scara 1:20;
16 – DETALII PARDOSEALA – Scara 1:10;
17 – DETALII COMPARTIMENTARI – Scara 1:20;
18 – DETALII PLANSEE – Scara 1:20;
19 – DETALII PLAFON MANSARDA – Scara 1:20;
20 – DETALII SCARA INTERIOARA- Scara 1:20;
21 – DETALII FATADA – Scara 1:20;
22 – DETALII PERGOLE SI COPERTINE – Scara 1:20;
23 – DETALII BALCOANE SI TERASE EXTERIOARE – Scara 1:20;
24 – DETALII BALUSTRADA – Scara 1:20;
25 – DETALII IN GOLURI DE FERESTRE SI USI – Scara 1:20;
26 – DETALII INVELITOARE – Scara 1:20;
27 – PANOU GARD, VEDERE PORTI ACCES – Scara 1:20;
28 – DETALII IMPREJMUIRE – Scara 1:20;
TABLOURI DE TAMPLARIE
29 – TABLOU TAMPLARIE FERESTRE;
30 – TABLOU TAMPLARIE USI;
DESIGN INTERIOR
31 – PREZENTARE IN PLAN SI PERSPECTIVE INTERIOARE 3D;
32 – STEREOTOMIE BAI, BUCATARII;
33 – VEDERI SI DETALII TAVANE FALSE, SCAFE;
34 – DETALII ALTE ELEMENTE VOLUMETRICE;
35 – PLANURI SI DETALII DE AMPLASARE CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE, INTRERUPATOARE;
36 – SELECTARE CULORI, MATERIALE DE FINISARE, TEXTURI;
37 – AMPLASARE MOBILIER;

PROIECT DE REZISTENTA PT+DDE
PIESE SCRISE :
1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE REZISTENTA;
2 – MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA;
3 – CAIET DE SARCINI STRUCTURA DE REZISTENTA;
4 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE;
5 – REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1(A2,A3) SI Af;
6 – COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;
7 – CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;
8 – EXPERTIZA TEHNICA(DACA ESTE CAZUL);
9 – COPIE DUPA LEGITIMATIE EXPERT(DACA ESTE CAZUL);
PIESE DESENATE :
FUNDATII
R1.1 – PLAN SAPATURA – Scara 1:50;
R1.2 – PLAN COFRAJ SI ARMARE FUNDATII – Scara 1:50;
R1.3 – SECTIUNI SI DETALII FUNDATII – Scara 1:20;
R1.4 – PLAN ARMARE PLACA COTA -0,10 – Scara 1:50;
COFRAJ SI ARMARE STALPI
R2.1 – PLAN TRASARE STALPI – Scara 1:50;
R2.2 – PLAN ARMARE STALPI – Scara 1:20/1:50;
R2.3 – DETALII STALPI – Scara 1:20;
COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE PARTER
R3.1 – PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER – Scara 1:50;
R3.2 – DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI PARTER – Scara 1:20/1:50;
R3.3 – PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER – Scara 1:20/1:50;
R3.4 – PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER – Scara 1:20/1:50;
COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE ETAJ
R4.1 – PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ – Scara 1:50;
R4.2 – DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI ETAJ – Scara 1:20/1:50;
R4.3 – PLAN ARMARE GRINZI PESTE ETAJ – Scara 1:20/1:50;
R4.4 – PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ – Scara 1:20/1:50;
COFRAJ SI ARMARE CENTURI POD
R5.1 – PLAN COFRAJ CENTURI POD – Scara 1:50;
R5.2 – PLAN ARMARE CENTURI POD AX ….- Scara 1:20/1:50;
COFRAJ SI ARMARE SCARA INTERIOARA
R6.1 – PLAN COFRAJ SI ARMARE SCARA PARTER – Scara 1:20/1:50;
R6.2 – PLAN COFRAJ SI ARMARE CENTURI SCARA PARTER – Scara 1:20/1:50;
STRUCTURA SARPANTA
R7.1 – PLAN SARPANTA – 1:50;
R7.2 – DETALII SARPANTA – Scara 1:10;

PROIECTE DE INSTALATII PT+DDE
 INSTALATII SANITARE
PIESE SCRISE :
1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE INSTALATII SANITARE;
2 – MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE;
3 – CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE;
4 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE INSTALATII SANITARE;
5 – CAIET DE LISTE DE CANTITATI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;
PIESE DESENATE :
S01 – PLAN PARTER INSTALATII SANITARE – Scara 1:50;
S02 – PLAN ETAJ INSTALATII SANITARE – Scara 1:50;
S03 – SCHEMA COLOANE INSTALATII SANITARE – Scara 1:50;
INSTALATII TERMICE
PIESE SCRISE :
1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE INSTALATII TERMICE;
2 – MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE;
3 – CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE;
4 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE INSTALATII TERMICE;
5 – CAIET DE LISTE DE CANTITATI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;
PIESE DESENATE :
T01 – PLAN PARTER INSTALATII TERMICE – Scara 1:50;
T02 – PLAN ETAJ INSTALATII TERMICE – Scara 1:50;
T03 – SCHEMA INSTALATII TERMICE – Scara 1:50;
T04 – DETALII INSTALATII TERMICE. – Scara 1:20;
 INSTALATII ELECTRICE
PIESE SCRISE :
1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE INSTALATII ELECTRICE;
2 – MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE;
3 – CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE;
4 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE INSTALATII ELECTRICE;
5 – CAIET DE LISTE DE CANTITATI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;
PIESE DESENATE :
E01 – PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE – Scara 1:50;
E02 – PLAN ETAJ INSTALATII ELECTRICE – Scara 1:50;
E03 – SCHEME MONOFILARE TABLOURI ELECTRICE.