Etape proiectare

1. Discutii preliminare + completare formular orientativ “Tema generala de proiectare” (descarca)

In aceasta etapa clientul isi prezinta cerintele privind caracteristicile constructiei si actele privind proprietatea asupra terenul pe care urmeaza a se ridica noua constructie si eventual a constructiilor existente pe acest teren.

 Deci , se vor prezinta copii dupa:

 • actul asupra terenului – contractul de vanzare a terenului sau titlu de proprietate
 • planul cadastral (planul de amplasament al terenului)
 • poze din divere unghiuri cu terenul
 • formularul Tema de proiectare completat

 2. Prezentarea : clauzelor contractuale +  pretul aferent de proiectare + continutul proiectului

In aceasta etapa se face o analiza a lucrarii tinand cont de caracteristicile terenului, de specificatiile noii constructii (ca cerinte arhitecturale si de structura), de faza in care se elaboreaza documentatia tehnica stabilindu-se conditiile financiare si tehnice pentru serviciile de proiectare, termenele de executie si alte clauze ale contractului de proiectare. Se va prezenta continutul proiectului si actele ce se vor atasa la dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire.

 3. Incheierea contractului

Este etapa in care se incheie intelegerea convenita intre proiectant si beneficiarul lucrarii, concretizata printrun contract, ca urmare a discutiilor purtate privind elaborarea proiectului.

 4. Plata primei transe

Se efectueaza prima transa de plata conform contractului incheiat. Aceasta plata conditioneaza inceperea activitatilor de proiectare care urmeaza a se desfasura pe parcursul derularii contractului de proiectare. Plata se va face prin virament bancar in contul firmei, transfer postal sau personal proiectantului, iar pentru aceasta se elibereaza chitanta+factura.

 5. Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism

Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism sunt:

 •  Cerere tip (completata)
 • actul de proprietate asupra terenului (copie)
 • memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata
 • planuri cadastrale topografice scara 1/500 si 1/1000 cu figurarea amplasarii terenului
 • plan de situatie pe suport topografic scara 1/500 privind amplasarea constructiei propusa cat si a constructiilor existente
 • Toate aceste documente se vor depune la biroul de urbanism al primariei la care este arondat terenul pe care se va construi.
 • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
 • Solicitantul  sau depunatorul actelor pentru CU poate fi proprietarul de drept sau cineva din familie sau o alta persoana care va trebui sa aiba imputernicire notariala pentru a putea inlocui persoana in cauza.
 • Termenul de emitere – cel mult 10-15 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

6. Obtinere si trimitere copie dupa CU

Se va ridica de la primarie CU si se va trimite o copie dupa aceasta pentru a se analiza toate prevederile impuse de primarie cu privire la viitoarea constructie.

7. Discutii aprofundate cu specialistii firmei

In aceasta etapa se elaboreaza, cu asistenta arhitectului , ing. de instalatii si a sefului de proiect, tema de proiectare, stabilindu-se cerintele privind noua constructie. Aceasta va sta la baza solutiei de proiectare care se va propune beneficiarului constructiei.

 8. Elaborarea solutiei de arhitectura

In aceasta etapa este conceputa dispunerea, pe niveluri, a incintelor (camerelor) constructiei si a elementelor auxiliare (accese, holuri, scari) – partiul – precum si forma exterioara a acesteia, pe baza temei de proiectare si a regulilor functionale si estetice impuse de client si de catre proiectant. Se vor prezenta planuri-schite si prezentari in 3d .

 9. Aprobarea solutiei de arhitectura

Este etapa la care beneficiarul participa nemijlocit la conceptia constructiei. Prin aprobarea solutiei de arhitectura propuse, beneficiarul isi exprima acordul explicit asupra solutiei permitand trecerea la etapa urmatoare de proiectare. Revenirea asupra solutiei, dupa aprobarea acesteia, implica cheltuieli suplimentare care vor greva costurile de proiectare in sensul majorarii lor cu contravaloarea timpului suplimentar folosit la elaborarea unei noi solutii.

 10. Elaborarea solutiei structurii de rezistenta si a instalatiilor

In aceasta etapa este conceputa structura de rezistenta a constructiei in functie de zonarea geografica (implicit a gradului seismic si a adancimii de inghet) , facandu-se calcule structurale pentru fiecare componenta in parte a structurii.. Se vor prezenta planuri-schite si prezentari in 3d  , cat si calcule structurale + extrase de materiale in faza la rosu.

 11. Aprobarea solutiei structurii de rezistenta si a instalatiilor

Este etapa in care beneficiarul isi da acordul  sau vine cu propuneri/adaugari de solutii sau materiale , legat de partea de structura si de partea de instalatii a constructiei.

 11. Obtinerea avizelor

Intre timp cat se executa proiectul constructiei , beneficiarul sau o persoana desemnata, va trebui sa se ocupe cu obtinerea avizelor necesare obtinerii autorizatiei de constructie .Aceasta presupune depunerea fiselor tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic. In functie de avizul solicitat , veti obtine de la noi indrumari pentru fiecare in parte , pentru a sti  ce acte  sa depuneti la fiecare institutie in parte.

 12. Predarea catre beneficiar a proiectelor si a dosarului pentru AC (autorizatie de construire)

La aceasta etapa beneficiarul va primi  si va verifica impreuna cu seful de proiect , continutul proiectelor a actelor necesare pentru anexare la dosarul pentru AC. In acelasi timp se va detalia si explica continutul acestora sau a detaliilor ce nu sunt clare pentru beneficiar.

 13. Plata finala pentru contract

Dupa predarea proiectelor in original , semnate si stampilate  ,si dupa discutiile lamuritoare privind continutul acestora , se va achita plata finala si practic relatiile contractuale sunt finalizate in elementele sale principale ramanand de indeplinit doar obligatiile privind participarea proiectantului, prin reprezentatii sai, la inspectiile pe faze determinante si la receptia lucrarii. Participarea se va face dupa o anuntare in prealabil si cu achitarea cheltuielilor pentru deplasare.

 Proiectele se pot preda personal sau se trimit prin curier postal , iar dupa ce se va analiza continutul coletului , se va face si plata finala , prin virament bancar in contul firmei.

 Se poate urmari lucrarea si prin trimiteri de poze pe email si asistenta telefonica, pentru evitarea costurilor de deplasare.

 14. Depunere dosar pentru AC

In aceasta etapa se depune la administratia locala competenta (primaria locala care are drept de aprobare pentru Autorizatiile de construire) documentatia tehnica in faza DTAC si celelalte documente cerute prin Certificatul de urbanism, respectiv un dosar care va cuprinde:

 •  cerere pentru obtinerea autorizatiei de construire (formular tipizat completat de catre proiectant)
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii ( copie legalizata la un notar public)
 • certificatul de urbanism (in copie)
 • proiectul/documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare (dupa caz , daca se cere in CU )- semnat si stampilat in original.
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare)
 • avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie)
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
 • documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
 • dovada de inregistrare la OAR(dupa caz, daca se cere in CU ) – inclusa in pretul de proiectare
 • referatul de verificare al proiectului (dupa caz, daca se cere in CU ) – nu e inclus in pretul de proiectare
 • Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, sau orice alta persoana fizica .

15. Completare cu acte sau eventuale modificari cerute de primarie

Daca se cer de la primarie acte in plus sau modificari la actele prezentate , se vor completa –modifica si retrimite beneficiarului , pentru a putea obtine autorizatia de construire.

 16. Obtinerea Autorizatiei de construire

Perioada de valabilitate a Autorizatiei de Construire (AC) : cel mult 24 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceast caz valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor. Perioada de valabilite se poate prelungi , putandu-se acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

 17. Asistenta tehnica in timpul executiei

Este o etapa distincta, care se realizeaza si se tarifeaza separat, in care proiectantul asigura prin prezenta specialistilor sai pe santier indrumarea tehnica pentru gasirea solutiilor la problemele care apar in timpul executiei. In situatia in care sunt necesare modificari ale unor elemente din proiect, acestea se pot face prin dispozitie de santier data de proiectant, in masura in care modificarile solicitate nu afecteaza negativ comportarea structurii de rezistenta in timpul exploatarii constructiei.

 Urmarim binenteles si desfasurarea lucrarilor ,prin email si telefon, daca beneficiarul va dori sa primeasca indrumari si explicatii necesare realizarii cat mai corecte a lucrarilor , insa acest lucru va fi conditionat de trimiterea de imagini cu desfasurarea etapelor de executie .