Etape obţinere AC

ETAPELE DE URMAT PENTRU OBTINEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE

1. Certificatul de Urbanism – CU

 • cerere emitere CU ;
 • plan de situatie – copie si original ; (de la noi)
 • plan de amplasare si delimitare a imobilului – 2 copii;
 • plan de incardare in zona – 2 copii – acest plan se obtine de la primarie sau de la OCPI
 • contract vanzare cumparare – 1 copie
 • memoriu tehnic general (de la noi)
 • taxa de emitere CU – platita la caseria primariei in functie de suprafata terenului

Avizele cerute prin CU pentru acordul unic , necesare obtinerii autorizatie de constructie – AC

a) Alimentare cu energie electrica – aviz de amplasament

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 2 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 2 expl.
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • Taxă avizare – 70.0 lei
 • Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 b) Alimentare cu apa – aviz amplasament si Canalizare

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare şi Regularizare Taxe AC
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 2 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 2 expl.
 • copie act proprietate C.I. / C.U.I. – 1 exp

Taxă avizare – 57,31 lei
Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 c) Gaze naturale – aviz amplasament

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U.
 • Cerere pentru acordarea avizului -se eliberează odată cu C.U. -1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • memoriu tehnic
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 2 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 2 expl.
 • Taxă avizare

– 100 lei persoane fizice
Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 d)Protectia Mediului

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • copie C.U. – 1 expl.
 • memoriu tehnic
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 1 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 1 expl.
 • Taxă avizare – 100 lei persoane fizice
 • Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 e) Salubritate

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • memoriu tehnic cu calculatie cantitate moloz rezultat
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 1 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 1 expl.
 • copie act proprietate C.I. / C.U.I. – 1 exp
 • Taxă avizare – 36,72 lei persoane fizice
 • Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 f) Telefonie – Romtelecom

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie act de proprietate (contract de vanzare –cumparare teren) – 1 expl.
 • copie plan de situaţie (cu stampila patrata pe el) – 2 expl.
 • copie plan de încadrare (cu stampila patrata pe el). – 2 expl.
 • copie C.N.S. – 1 expl.
 • Taxă avizare – la cursul euro din ziua respectiva
 • Taxa conform H.C.L. nr. 428/2010 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 Posibil sa mai fie si alte avize cerute prin CU , dar acestea le veti cunoaste doar dupa ce obtineti CU.

 Dosarul pentru Autorizatia de Constructie – AC

 • CU – copie
 • Contract de vanzare cumparare – copie legalizata la un notar public sau Titlul de proprietate – copie legalizata la un notar public ;
 • Cerere pentru emitere AC – completata de proiectant (de la noi)
 • Avizele cerute in CU cu toate actele anexate la avize
 • Proiectele in faza DTAC – 2 exemplare , semnate si stampilate in original (de la noi)
 • Devizul general (de la noi)
 • Copie dupa Cartea de Identitate
 • Taxe :
 • pentru autorizatia de constructie AC – 0.5 % din valoare totala a constructiei calculata conform
 • HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013
 • pentru UAR – 0.1 din AC ; amandoua taxe se platesc la primarie ;
 • pentru ISC – 0.1 din AC ; se va plati la finante; restul de taxa ISC – 0.7 din AC se va plati la intabularea constructiei

 Nota :

La fiecare drum facut pentru un act sau taxa , va trebui sa aveti asupra d-voastra Cartea de Identitate sau copie , iar daca trimiteti pe altcineva dupa un act sau taxa , va trebui ca persoana respective sa aiba o copie dupa cartea de identitate a titularului( a d-voastra);

Se va pastra fiecare chitanta-factura , care va fi depusa la dosarul pentru AC .

Succes !