Obligatiile dirigintelui de santier

De cele mai multe ori, dirigintele este perceput ca un fel de persoana, probabil ca utila, pe care si-o permit dor cei care stau foarte bine cu banii, a carei sarcina este, in primul rand, aceea de a asigura o calitate ridicata a santierului si a constructiei. De fapt, nu e deloc asa.

Dirigintele de santier nu doar ca nu e facultativ, ci e chiar obligatoriu!

Dirigintele de santier este obligatoriu acolo unde ii este locul,adica pe santier. Acest lucru este prevazut  clar si expres de Legea 50/1991 privind calitatea in constructii, modificata si completata in Legea nr. 177/2015 – ce hotaraste ca in afara de locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti, situate in mediul rural si urban , precum si constructiile provizorii , in rest , la toate constructiile e obligatoriu ca beneficiarii sa fie asistati de diriginti de santier.

Inspectoratul de Stat in Constructii o spune clar: “ Dirigentia de santier este o activitate obligatorie si indispenabila de supraveghere tehnica a procesului de realizare a lucrarilor de constructii”.

            Acelasi Inspectrat de Stat precizeaza, foarte limpede si explicit, ca “ dupa obtinerea autorizatiei de construire de la organele de abilitate, odata cu efectuarea anuntului de incepere a lucrarilor de constructii, titularul autorizatiei de construire trebuie sa aiba contractate serviciile de specialitate ale dirigintelui de santier. Acesta este angajat de catre investitor pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic”.

Bun ( de fapt, rau !), sa presupunem ca vi se pare ca risipiti banii si decideti sa riscati si sa nu angajati un diriginte de santier. Ce patiti?

Nerespectarea obligatiei legale de aasigura supravegherea tehnica a lucrarilor de constructii cu un diriginte de santier se sanctioneaza contraventional , conform Legii 177/2015 , art. 33 – aliniat 2 , cu amenda cuprinsa intre 5000 – 10000  lei.

Acum, sa vorbim si despre atributiile dirigintelui de santier. Ele incep inca din perioada de proiect a casei si se termina odata cu santierul. Iata-le pe cele mai importante!

Dirigintele de santier verifica proiectele si calitatea acestora. El constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau, daca e cazul, completari de la proiectant.

De asemenea, verifica exitenta de autorizatie de construire, existenta, in proiect, a fazelor determinate si a programului de control al calitatii. Cand trebuie alesi executantii, dar si la selectarea materialelor, dirigintele de santier trebuie sa fie prezent. In obligatia lui intra si oferirea asistentei si a consultatiei, atat beneficiarului, cat si executantului.Apoi, pe parcursul santierului, dirigintele urmareste executia constructiei, in conformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, cu plansele, memoriile, prospectele, caietul de sarcini, eventualele clauze contractuale s.a.m.d.

Dirigintele este cel care intocmeste procesele verbale de faze si se ingrijeste ca acestea sa fie semnate de persoanele care au aceasta obligatie.Evolutia santierului, in intregul lui si, lucru la care probabil ca nu va asteptati, isi da acceptul la plata lucrarilor doar daca acestea sunt corespunzatoare.

Dirigintele raspunde, impreuna cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul si furnizorul de materiale si de executarea unor lucrari de calitate. Tot in sarcina lui pica si chemrea persoanelor responsabile, la toate fazele determinante ale lucrarilor. Daca este nevoie de dispozitii suplimentare de santier din partea proiectantului, dirigintele este cel care le solicita si apoi verifica cu atentie calitatea acestora.

No Comments Yet.

Add New Comment